Adruino Blutooth Veri Gönderme ve Alma

Adruino Blutooth Veri Gönderme ve Alma

 #include <SoftwareSerial.h>
 SoftwareSerial BTSerial(0, 1);
 String readString;

void setup() {
 BTSerial.begin(9600);//9600 frekans bant ayarı(seri monitörde ekrana yazdırma)
}

void loop() {
 BTSerial.print('#'); //Arduinodan Blutooth yardımı ile veri gönderme

 while (Serial.available()) { //veri gelip gelmediğini kontrol ediyor
  delay(3); 
  char c = Serial.read(); // gelen karakter verilerini String dizisine atıyor
  readString += c; 
  }
  if (readString.length() >0) { dizinin uzunluğu 0 dan büyükse yani veri gelmişse yapacağı komutları başlatıyor
   Serial.println(readString);
   if(readString == "on") //gelen veri dizisi "on" dizisine eşitse
   {
    //On olduğu zaman yapılacak işlem
   }
   else if (readString == "off")
   {
    //Off olduğu zaman yapılacak işlem
   }
   
   readString="";
  } 
}
Adruino Blutooth Veri Gönderme ve Alma

Bir Cevap Yazın

Başa dön
%d blogcu bunu beğendi: