Bluetooth Paired List

Bluetooth Paired List

Diğer Yazılarımız

MainActivity Java Kodu

import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Set;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  BluetoothAdapter myBluetooth; //etrafımızdaki cihazları taryıp ekliyeceğimiz bir dizi oluşturuyoruz //V1
  private Set<BluetoothDevice> pairedDevices; //V2
  Button toggle_button; //V1
  Button pair_button; //V2
  ListView pairedlist; //diğer calass da kullanmak üzere bir EXTRA_ADDRESS belirlenir //V2

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    myBluetooth=BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();//bu kod cihazımızın bluetooth özelliği olup olmadığını göstericek //V1
    toggle_button=(Button) findViewById(R.id.button_toggle); //bu butona basılınca bluetooth durumuna göre aktif/pasif durumuna getiricez //V1
    pair_button=(Button) findViewById(R.id.button_pair); //V2
    pairedlist=(ListView) findViewById(R.id.device_list); //V2
    toggle_button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { //V1
      @Override
      public void onClick(View v) {
        toggleBluetooth(); //method oluşturuldu //V1
      }
    });

    pair_button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { //V2
      @Override
      public void onClick(View v) { //V2
        listdevice(); //V2
      }


    });
  }

  private void listdevice() { //V2
    pairedDevices = myBluetooth.getBondedDevices();//eşleşmiş cihazları pairedDevices içine attık //V2
    ArrayList list = new ArrayList(); //V2
    if (pairedDevices.size() > 0)//eşleşmiş cihazların boyutu sıfırdan büyükse //V2
    {
      for (BluetoothDevice bt: pairedDevices) //V2
      {
        list.add(bt.getName()+"\n"+ bt.getAddress()); //V2
      }
    }
    else
    {
      Toast.makeText(getApplicationContext(),"Eşleşmiş Cihaz Yok!",Toast.LENGTH_SHORT).show(); //V2
    }

    final ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1,list); //V2
    pairedlist.setAdapter(adapter); //V2
  }

  private void toggleBluetooth() { //yapmamız gereken işlemi bluetooth özelliğinin açık olup olmadığını tespid ederek yapıcaz //V1
    if (myBluetooth==null){
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "Bluetooth Cihazı Yok!",Toast.LENGTH_SHORT).show(); //V1
    }
    if (!myBluetooth.isEnabled())
    {
      Intent enableBTIntent= new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
      startActivity(enableBTIntent); //burada bluetooth açma isteği gönderilmiş olacak //V1
    }
    if (myBluetooth.isEnabled())
    {
      myBluetooth.disable();
    }
  }
}

activty_main.xml Kodu

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <Button
    android:id="@+id/button_toggle"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="30dp"
    android:layout_marginRight="10dp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:padding="10dp"
    android:background="@android:color/holo_blue_light"
    android:text="Bluetooth On/Off"
    android:layout_alignParentTop="true"/>
  <Button
    android:id="@+id/button_pair"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="30dp"
    android:layout_marginRight="10dp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:padding="5dp"
    android:background="@android:color/holo_green_light"
    android:text="Bluetooth Cihazları Listele"
    android:layout_below="@id/button_toggle"
    android:gravity="center"/>

  <ListView
    android:id="@+id/device_list"
    android:layout_marginTop="30dp"
    android:layout_marginRight="10dp"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:padding="5dp"
    android:layout_below="@id/button_pair"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="10dp"/>

</RelativeLayout>
Business vector created by pinnacleanimates – www.freepik.com
Bluetooth Paired List

Bir Cevap Yazın

Başa dön
%d blogcu bunu beğendi: