Potansiyometre ile Arduino Uygulaması

<!-- wp:paragraph --> <p><a href="https://www.arduino.cc/">Arduino</a> potansiyometre</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:heading {"level":4} --> <h4>...

Arduino potansiyometre

Potansiyometre Uygulaması için Gereken Malzemeler

  • Arduino UNO
  • Breadboard
  • 10 kΩ potansiyometre
  • İki ucu erkek jumper kablo

Diğer Uygulamalarımız

Potansiyometre Arduino Kodları

void setup() 
{
  pinMode(A0,INPUT); //Analog 'A0' pinini giriş olarak ayarlıyoruz
  Serial.begin(9600); // Arduinonun Analog pininden aldığı değerleri 'Seri Port Ekranında' göstermek için 'Serial.begin' yazarak aktif ediyoruz frekans aralığınıda '9600' olarak ayarlıyoruz.
}
void loop() 
{
  int deger  = analogRead(A0); //'analogRead' koutu ile 'A0' analog pinideki değerleri okuyup intiger değer dolarak 'deger' değişkenine kaydediyoruz
  Serial.println(deger); //'Seri Port Ekranında' okuyup kaydettiğimiz değerleri ekrana yazdırıyoruz. 
  delay(100); // değerleri 100mS de bir okuyoruz
}