RFID ile Led Yakıp Söndürme

RFID kartı iç yapısındaki özellikten dolayı temassız bir şeklide belirli frekansta veri alışverişi sağlamaktadır.

LÜTFEN DAHA İYİ KAYNAKLAR HAZIRLAMAMA YARDIMCI OLMAK İÇİN VİDEOYU BEĞENİP KANALIMIZA ABONE OLUR MUSUNUZ …

Arduino RFID Kart Okuma Yazma için Gereken Malzemeler

Diğer Uygulamalarımız

Değerli ziyaretçimiz Arduino ile sizler için yaptığımız diğer uygulamalara da göz atabilirsiniz…

 1. Seven Segment Display Arduino Uygulaması
 2. HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü ile Mesafe Ölçümü
 3. Joystick Modül ile ULN2003A Step Motor İleri-Geri Kontrolü
 4. Nokia 5110 LCD Ekran ile Işık Seviye Ölçümü
 5. Joystick Shield ile 2 tane Servo Motor Kontrolü
 6. ESP8266 WiFi Modülü ile PHPMyAdmin veri gönderme
 7. HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü
 8. Servo Motor Açı
 9. LCD Ekrana Yazı Yazdırma
 10. Adruino Blutooth Veri Gönderme ve Alma
 11. RGB LED ile Arduino Uygulaması
 12. LDR ile Arduino Uygulaması
 13. Buzzer ile Arduino Uygulaması
 14. Potansiyometre ile Arduino Uygulaması
 15. Buton ile Arduino Uygulaması
 16. Blink Uygulaması

Programlama Kodları

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <EEPROM.h>
#define RST_PIN 9
#define SS_PIN 10
#define ledPin 7
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
String lastRfid = "";
String kart1 = "";
String kart2 = "";
bool stackLed = true; //TUFANIN EKLEDİĞİ KOD
MFRC522::MIFARE_Key key;
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 SPI.begin();
 mfrc522.PCD_Init();
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.println("RFID KART OKUMA UYGULAMASI");
 Serial.println("--------------------------");
 Serial.println();
 //EEPROM'dan kart bilgisini oku
 readEEPROM();
}
void loop()
{
 //yeni kart okununmadıkça devam etme
 if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
 {
  return;
 }
 if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
 {
  return;
 }
 //kartın UID'sini oku, rfid isimli string'e kaydet
 String rfid = "";
 for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
 {
  rfid += mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ";
  rfid += String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
 }
 //string'in boyutunu ayarla ve tamamını büyük harfe çevir
 rfid.trim();
 rfid.toUpperCase();

 Serial.print("Kart 1: ");
 Serial.println(kart1);
 Serial.print("Kart 2: ");
 Serial.println(kart2);
 Serial.print("Okunan: ");
 Serial.println(rfid);
 Serial.println();
 //1 nolu kart okunduysa LED'i yak, 2 nolu kart okunduysa LED'i söndür
 
 if (rfid==kart1) //TUFANIN EKLEDİĞİ KOD
 {
  digitalWrite(ledPin, stackLed);
  stackLed = !stackLed;
 }
 delay(1000);
}
void readEEPROM()
{
 //EEPROM'dan ilk kartın UID'sini oku (ilk 4 byte)
 for (int i = 0 ; i < 32 ; i++)
 {
  kart1 += EEPROM.read(i) < 0x10 ? " 0" : " ";
  kart1 += String(EEPROM.read(i), HEX);
 }
 //EEPROM'dan ikinci kartın UID'sini oku
 for (int i = 4 ; i < 8 ; i++)
 {
  kart2 += EEPROM.read(i) < 0x10 ? " 0" : " ";
  kart2 += String(EEPROM.read(i), HEX);
 }
 //Okunan stringleri düzenle
 kart1.trim();
 kart1.toUpperCase();
 kart2.trim();
 kart2.toUpperCase();
}


www.cihancalli.com.tr
Adresindeki Arduino Yazıları

  RFID ile Led Yakıp Söndürme

  Bir Cevap Yazın

  Başa dön
  %d blogcu bunu beğendi: