Servo Motor Kontrolü

Servo Motor Kontrolü joystick shield

#define joy_x A0 //x kordinatındaki Joyistic değerlerini Analog A0 pininden okunuyor
#define joy_y A1 //y kordinatındaki Joyistic değerlerini Analog A1 pininden okunuyor
#include <Servo.h> // servo motoruna pals değeri könderebilmek için servo kütüphanesi ekleniyor

Servo servopals1, servopals2; //servo motora verilecek olan pals pin değişkenleri tanımlıyoruz

int value1,value2; // analog pinlerden alınan 0-1024 arasındaki değerleri tutacak değişekn tanılanıyor

void setup() {
 servopals1.attach(5); //1. Servo otorun pals pini tanılanıyor
 servopals2.attach(6); //2. Servo otorun pals pini tanılanıyor
}

void loop() {
 //1. Servo
 value1 = analogRead(joy_x); //Analog pinden x kordinatındaki 0-1024 arasındaki Joyistic değerleri okunuyor ve value1 değişkenine kaydediliyor
 value1 = map(value1, 0, 1023, 0, 180); //X kordinatındaki 0-1024 arasındaki okunan değer map komutu ile 0-180 arasında bir değere çevriliyor ve tekrar value1 değişkenine kaydediliyor 
 servopals1.write(value1); // value1 değeri 0-180 derece açı olarak servo motora pals olarak gönderiliyor

 //2.Servo
 value2 = analogRead(joy_y); //Analog pinden y kordinatındaki 0-1024 arasındaki Joyistic değerleri okunuyor ve value2 değişkenine kaydediliyor
 value2 = map(value2, 0, 1023, 0, 180); //Y kordinatındaki 0-1024 arasındaki okunan değer map komutu ile 0-180 arasında bir değere çevriliyor ve tekrar value2 değişkenine kaydediliyor 
 servopals2.write(value2); //value2 değeri 0-180 derece açı olarak servo motora pals olarak gönderiliyor
}


www.cihancalli.com.tr
Adresindeki Arduino Yazıları

  Servo Motor Kontrolü

  Bir Cevap Yazın

  Başa dön
  %d blogcu bunu beğendi: